Chateau Venetia

Chateau Venetia - urbex

Chateau Venetia – Urbex – BE

Chateau Venetia is een prestigieus herenhuis dat werd gebouwd in 1765, door iemand met een belangrijke functie in de binnenscheepvaart. Het huis werd halverwege de 19de eeuw bewoond door een plafonneur en later door een baron. In de 20st eeuw brachten er zowel een latere historicus professor als een bekende magistraat hun jeugd door. Hun moeder hield in het huis, tijdens de eerste wereldoorlog, een literair salon dat grote bekendheid genoot.

In 1938 werd het gebouw verkocht aan een geneesheer, deze trok het hoofdgebouw in twee woningen, verkocht het grootste deel van de tuin aan een bedrijf en liet drie huizen bouwen op de erekoer. In de jaren zeventig, besloot de stad dat het om een belangrijk historisch pand ging en dat ze moesten ingrijpen. Ze kochten enkele delen terug, maar de verdere opkoop werd niet meer opgevolgd. De toenmalige eigenaar van het hoofdgebouw, een notaris, zette zijn deel te koop voor de ongewoon lage prijs van 3,5 miljoen Belgische frank (+- 86000 euro). Het werd op korte tijd meermaals verhandeld tot het in handen kwam van de huidige eigenaar. Deze herenigde het in 1938 in twee woningen verdeelde hoofdhuis, opnieuw tot één huis. Maar keek daarna niet meer naar het gebouw om. Bijgevolg staat Chateau Venetia er leeg en verwaarloost bij.