Chapelle Mortuaire

Chapelle Mortuaire - urbex
Chapelle Mortuaire – urbex – BE

Chapelle mortuaire ligt ergens in een deelgemeente ergens in België. Deze flink uit de kluiten gewassen kapel hoort bij het 18de-eeuwse kasteel dat rond 1965 deels werd gesloopt.
Bij de Chapelle mortuaire hoort het verhaal van de spookeik. Hoe de bevolking ook trachtte een omgehakte eik te verplaatsen, telkens rolde die weer naar zijn oorspronkelijke plek terug.
Een verklaring voor deze gebeurtenis vond men in het feit dat vroeger spoken naar deze eik verbannen werden. Om het rollen met de eik te vermijden, liet de kasteelbewoner een afsluiting omheen de kapel plaatsen.
De grafkelder is de rustplaats van de laatste grafelijke familie.