Baby blue

Baby blue - urbex

Baby blue – urbex – NL

Ik denk altijd dat ik niet zo van fabrieken hou om ze te fotograferen. Totdat ik ze dan eenmaal doe , dan ineens vind ik ze vaak echt heel leuk.. Deze fabriek vond ik echt geweldig omdat alles zo leuk blij was.

Aan de rand van een niet al te grote stad ligt een drinkwaterleidingbedrijf dat meerdere gemeentes van schoon drinkwater voorzag. Het complex bestaat uit diverse kenmerkende gebouwen die inmiddels na jaren trouwe dienst niet meer nodig zijn in het waterzuiveringsproces.
Voor de komst van het drinkwaterleidingbedrijf waren de inwoners van deze niet zo grote stad voor hun drinkwater aangewezen op waterputten, sloten of een rivier. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide het besef dat het welzijn van de bevolking samenhing met de drinkwaterkwaliteit. Hierop begon men technieken te ontwikkelen om water in grote hoeveelheden te filteren en distribueren.

De watertoren en bijbehorende dienstgebouwen (waaronder het filtergebouw, pompgebouw en de dienstwoning) zijn gebouwd in 1910 in traditioneel ambachtelijke stijl. Sindsdien is het terrein vele malen uitgebreid. Inmiddels hebben de oude gebouwen een ondergeschikte rol gekregen in het proces. De watertoren is begin jaren 90 buiten werking gesteld en in 1999 verkocht omdat de functie van de toren inmiddels overgenomen was door automatische pompen. Op dit moment hebben het pompgebouw, de dienstwoning en het filtergebouw geen functie en staan ze leeg.